инертност

същ. - бездействие, заспалост, пасивност, скованост
същ. - мудност
същ. - неефикасност
същ. - бездейност, леност
същ. - покой, неподвижност, латентност, летаргия
същ. - разпуснатост, отпуснатост, вялост
същ. - сънливост, апатия
същ. - флегма, апатичност, пълно безразличие

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • апатичност — същ. флегма, инертност, пълно безразличие, мудност …   Български синонимен речник

  • апатия — същ. равнодушие, бездушие, безгрижие, безучастие, студенина, хладина, безстрастно, въздържаност, безсърдечие, незаинтересованост, безразличие, индиферентност, флегматичност, неутралност, отпуснатост, вялост същ. разсеяност същ. безчувственост,… …   Български синонимен речник

  • бездейност — същ. инертност, мудност, леност …   Български синонимен речник

  • бездействие — същ. инертност, леност, неподвижност, безучастие, апатия, заспалост, равнодушие същ. безделие, застой, незаетост, отдих, почивка, пауза същ. пасивност, мудност същ. неефикасност същ. покой, латентност, летаргия същ. сънли …   Български синонимен речник

  • безжизненост — същ. безчувственост, бездушност същ. равнодушие, безучастие, студенина, хладина, апатия, инертност същ. отпуснатост, безстрастност, флегматичност …   Български синонимен речник

  • вялост — същ. апатия, отпуснатост, равнодушие, безразличие същ. леност, мързел същ. разпуснатост, инертност, мудност същ. сънливост, бездействие …   Български синонимен речник

  • латентност — същ. покой, неподвижност, бездействие, летаргия, инертност …   Български синонимен речник

  • леност — същ. ленивост, мързел, отпуснатост, безделие, безделничество, лентяйство, бездейност, безгрижие, нехайство, небрежност, немарливост, бавност, нерешителност, безволие същ. инертност, мудност същ. вялост …   Български синонимен речник

  • летаргия — същ. сън, безчувственост, безсъзнание същ. бездействие, покой, застой, неподвижност, инертност, заспалост, мъртвило, забрава, забвение същ. латентност …   Български синонимен речник

  • мудност — същ. бавност същ. тромавост, бездейност, пипкавост същ. бездействие, пасивност, инертност същ. неефикасност същ. леност същ. разпуснатост, отпуснатост, вялост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.